× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Phim Phim

Nếu cuộc đời tôi là 1 bộ phim vậy anh nhất định là đoạn quảng cáo được phát giữa giờ... PHIỀN!