× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Ngọt Ngọt

Tại sao chúng ta lại nói xấu nhau trong khi... chúng ta có thể nói lời ngọt ngào với giọng mỉa mai khinh bỉ?