× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Môi Môi

Nắng lên cho má em hồng... Cho môi em đỏ cho chồng em theo