× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Màu sắc Màu sắc

Mình mua xe bao giờ cũng mua liền lúc 7, 8 màu. Vì sao ư? Để phối hợp với quần áo chứ sao.