× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Mắt Mắt

Đàn ông họ yêu bằng mắt, khóc bằng tim. Đến khi thấy họ khóc bằng mắt thì họ đã yêu bạn quá nhiều.