× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Lừa dối Lừa dối

Nếu không thể chung thuỷ tuyệt đối thì phải là người lừa dối triệt để.