× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Lửa Lửa

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén... Yêu mà không chén yêu được bao lâu