× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Kinh nghiệm Kinh nghiệm

Kinh nghiệm là cách nói khác của sai lầm và thất bại