× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

IQ IQ

Giữa người với người, khoảng cách ngắn nhất là IQ, khoảng cách lớn nhất đó là kiên trì.