× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Heo Heo

Tao đâu có ăn như heo, mà là bản năng sinh tồn tao hơi mạnh hơn người thường thôi.