× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Giao thông Giao thông

Nếu anh là cây cột đèn giao thông thì anh sẽ đỏ mãi để em đứng đó cho anh ngắm thôi.