× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Giấc mơ, ước mơ Giấc mơ, ước mơ

Ngay cả giấc mơ cũng chẳng thể diễn ra theo ý nguyện của chúng ta, huống chi là cuộc đời.