× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Đố thực vật Đố thực vật

Những câu hỏi hài hước, bá đạo, độc đáo về thực vật

- Cây gì có 2 càng?
- Cây kéo

Sưu tầm

- Rau gì không trồng không tưới, muôn hình muôn vẻ miệng cười khen ngon?
- Rau câu

Sưu tầm

- Cà gì ra máu?
- Cà chớn

thánh lầy lội

- Quả gì 100kg?
- Quả tạ

Sưu tầm

- Cà gì to nhất?
- Cà Mau.

Bo

- Bỏ ngoài nướng trong, ăn ngoài bỏ trong là gì?
- Bắp ngô.

Sưu tầm