× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Điện thoại Điện thoại

Điện thoại thì ngày càng mỏng và thông minh hơn... còn tui ngược lại...