× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Điên khùng Điên khùng

Sống đơn giản cho đời thanh thản. Sống khùng điên cho đời bình yên