× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Đam mê Đam mê

Đừng bao giờ quá đam mê việc toả sáng. Vì không có ánh đèn nào là sáng mãi.