× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Chim Chim

Đất lành chim đậu, chim chưa đậu đã nhậu mất chim..