× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Chiến đấu Chiến đấu

Chính nghĩa sẽ thắng ư? Đương nhiên kẻ nào thắng kẻ đó là chính nghĩa?