× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Cá

Cá càng kho càng khét... Gái càng lép càng xinh

Học hành như cá kho tiêu
Kho nhiều thì mặn học nhiều thì ngu

Vô danh