× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Biển cả Biển cả

Bởi vì biển có nhiều muối, nên mặc định những đứa thiếu muối sẽ vô cùng thích biển.