× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Bác sĩ, y tá Bác sĩ, y tá

Ráng học đi sau này làm bác sĩ... khám lòng người coi giả tạo đến đâu?