× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Âm nhạc Âm nhạc

Khi bạn vui bạn nghe nhạc để giải trí. Khi bạn buồn bạn sẽ thấu hiểu lời nhạc.