× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Trả lời bá đạoTrả lời bá đạo

Dành cho những lúc bối rối :v

Tại sao phía dưới mỗi bức tranh tác giả đều ký tên?
Để người ta phân biệt đâu là trên, đâu là dưới.