× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

NgủNgủ

Nổi buồn nào cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ không tha ngày nào

Mình rất giỏi chuyện giường chiếu... mình có thể ngủ 16 tiếng 1 ngày.

Sưu tầm