× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Đố mẹoĐố mẹo

Hỏi xoáy đáp xoay, ai hay thì đáp

Cây gì nghe tên như đã chết. Nhưng thực tế thì nó vẫn sống và ra hoa kết trái?
Cây tiêu