× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Thi cửThi cử

Đề bài đều nằm gọn trong những phần...em chưa học!

"Tao không làm được bài" - câu nói kinh điển sau giờ kiểm tra.

Sưu tầm