× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Tái định nghĩaTái định nghĩa

Định nghĩa lại thế giới!

"Facebook" nơi người ta kết bạn với nhau nhưng lại chẳng bao giờ nói chuyện.

Sưu tầm