× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Trả lời bá đạoTrả lời bá đạo

Dành cho những lúc bối rối :v

Chọn người yêu hay 20 tỷ?
Tất nhiên là người yêu, có ngu mới chọn 20 tỷ. Tao ngu vkl.