× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Đố mẹoĐố mẹo

Hỏi xoáy đáp xoay, ai hay thì đáp

Cá gì chỉ có một mình?
Cá thể, cá nhân, cá biệt

- Chơi gì mà không vui?
- Chơi vơi

Admin

- Cân nào bay được?
- Cân đẩu vân

Sưu tầm

- Con gì ăn lửa với than?
- Con tàu ngày xưa

Sưu tầm

- Con gì biết đi nhưng người ta vẫn nói nó không biết đi?
- Con bò

Sưu tầm

- Xe gì không bao giờ giảm đi?
- Xe tăng

Sưu tầm

- Phim gì nặng nhất?
- Phim bom tấn

Sưu tầm

- Quán nào mà ai cũng muốn có được?
- Quán quân

Sưu tầm

- Môi nào lớn nhất?
- Môi trường

Sưu tầm

- Đậu gì phải có đôi có cặp?
- Đậu đũa

Sưu tầm