× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

DuyênDuyên

Huỳnh Tú ft Khói ft Magazine

Duyên - From Youtube

Muốn bước tiếp và trưởng thành tập buông bỏ và thứ tha
Chuyện hiện tại của kiếp người chỉ là kéo được quá khứ ra
-- Duyên -- ft Huỳnh Tú & Khói

Magazine