× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Tái định nghĩaTái định nghĩa

Định nghĩa lại thế giới!

Áo vua là long bào, vậy não của vua sẽ gọi là long não.

Sưu tầm