× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

18+18+

Bậy bạ bựa bẩn bấy bá

Ngày ấy rũ em đi học đàn, không ngờ trở thành nhạc cụ để cho em thổi.

Sưu tầm