× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Cuộc sốngCuộc sống

Hãy sống, đừng tồn tại!

Một cuộc hành trình thực sự được tính không phải bằng dặm, mà bằng những người bạn.

Tim Cahill