× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Trả lời bá đạoTrả lời bá đạo

Dành cho những lúc bối rối :v

Em lại trễ tới nữa rồi!!??
Einstein nói thời gian là tương đối mà. Em không trễ đâu, có lẽ tại cô và các bạn đến sớm thôi.