× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

FAFA

Ép dầu.ép mỡ... chứ ai nỡ ép ây (FA)!

Thương thay thân phận FA
Chưa có bạn gái vẫn là thiếu nhi

Sưu tầm