× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Đố mẹoĐố mẹo

Hỏi xoáy đáp xoay, ai hay thì đáp

Gián gì không biết bay?
Gián điệp

- Từ nào có 12 chữ M?
- Tám

Sưu tầm

- Từ nào có 12 chữ Y?
- Y tá

Sưu tầm

- Thảm gì không ai muốn bước lên?
- Thảm họa

Sưu tầm

- Xe gì không có bánh vẫn chạy được?
- Xê trên bàn cờ / Xe trượt tuyết

Sưu tầm

- Tép nào không sống dưới nước?
- Tép tỏi

Sưu tầm

- Nơi nào đàn ông khổ nhất?
- Nam cực

Sưu tầm

- Thi cái gì mà người ta phải tốn nhiều sức người sức của?
- Thi công

Sưu tầm

- Ăn gì mà khiến ai cũng đẹp?
- Ăn ảnh

Sưu tầm

- Trứng gì mọc trên cây?
- Trứng cá

Sưu tầm