× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Đố mẹoĐố mẹo

Hỏi xoáy đáp xoay, ai hay thì đáp

Gián gì không biết bay?
Gián điệp

- Chơi gì mà không vui?
- Chơi vơi

Admin

- Cân nào bay được?
- Cân đẩu vân

Sưu tầm

- Con gì ăn lửa với than?
- Con tàu ngày xưa

Sưu tầm

- Con gì biết đi nhưng người ta vẫn nói nó không biết đi?
- Con bò

Sưu tầm

- Xe gì không bao giờ giảm đi?
- Xe tăng

Sưu tầm

- Thi cái gì mà người ta phải tốn nhiều sức người sức của?
- Thi công

Sưu tầm

- Ăn gì mà khiến ai cũng đẹp?
- Ăn ảnh

Sưu tầm

- Trứng gì mọc trên cây?
- Trứng cá

Sưu tầm

- Nơi nào ở Việt Nam cần văn chương nhất?
- Cần Thơ

Sưu tầm