× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Đố mẹoĐố mẹo

Hỏi xoáy đáp xoay, ai hay thì đáp

Con gì khi nó đi ngang qua là người ta vỗ tay?
Con muỗi

- Xe gì không có bánh vẫn chạy được?
- Xê trên bàn cờ / Xe trượt tuyết

Sưu tầm

- Tép nào không sống dưới nước?
- Tép tỏi

Sưu tầm

- Người nào sống nhờ vào cái đầu của người khác?
- Thợ cắt tóc

Sưu tầm

- Gạch nào ăn được?
- Gạch cua

Sưu tầm

- Nếp gì không dùng để ăn?
- Nếp nhăn

Sưu tầm

- Lá gì không gốc không cành, chỉ có một lá mà mình trao nhau?
- Lá thư

Sưu tầm

- Nuôi con gì tốn nhiều tiền nhất mà không bao giờ lớn?
- Heo đất

Sưu tầm

- Có thể bước trên nước khi nào?
- Khi nước đóng băng

Sưu tầm

- Một nhóm có 2 người cha và 2 người con chia đều 15 quả táo. Hỏi mỗi người được mấy quả?
- 5 quả (chỉ có 3 người vì 2 người cha + 2 người con = ông nội + cha + con )

Sưu tầm