× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Đố mẹoĐố mẹo

Hỏi xoáy đáp xoay, ai hay thì đáp

Con gì khi nó đi ngang qua là người ta vỗ tay?
Con muỗi

- Chơi gì mà không vui?
- Chơi vơi

Admin

- Cân nào bay được?
- Cân đẩu vân

Sưu tầm

- Con gì ăn lửa với than?
- Con tàu ngày xưa

Sưu tầm

- Con gì biết đi nhưng người ta vẫn nói nó không biết đi?
- Con bò

Sưu tầm

- Xe gì không bao giờ giảm đi?
- Xe tăng

Sưu tầm

- Lá gì không gốc không cành, chỉ có một lá mà mình trao nhau?
- Lá thư

Sưu tầm

- Nuôi con gì tốn nhiều tiền nhất mà không bao giờ lớn?
- Heo đất

Sưu tầm

- Có thể bước trên nước khi nào?
- Khi nước đóng băng

Sưu tầm

- Một nhóm có 2 người cha và 2 người con chia đều 15 quả táo. Hỏi mỗi người được mấy quả?
- 5 quả (chỉ có 3 người vì 2 người cha + 2 người con = ông nội + cha + con )

Sưu tầm