× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Đố mẹoĐố mẹo

Hỏi xoáy đáp xoay, ai hay thì đáp

Con gà có lông gà, con mèo có lông mèo, vậy con gì có lông chẳng hề giống với tên gọi của nó?
Con mắt có lông mi

- Chơi gì mà không vui?
- Chơi vơi

Admin

- Cân nào bay được?
- Cân đẩu vân

Sưu tầm

- Con gì ăn lửa với than?
- Con tàu ngày xưa

Sưu tầm

- Con gì biết đi nhưng người ta vẫn nói nó không biết đi?
- Con bò

Sưu tầm

- Xe gì không bao giờ giảm đi?
- Xe tăng

Sưu tầm

- Lá gì không gốc không cành, chỉ có một lá mà mình trao nhau?
- Lá thư

Sưu tầm

- Cuốn sổ màu gì có giá trị nhất?
- Sổ đỏ

Sưu tầm

- Sông gì có mùi thơm?
- Sông Hương

Sưu tầm

- Hạt đường và hạt cát, hạt nào dài hơn?
- Hạt đường (5 chữ)

Sưu tầm