× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

PhũPhũ

Tổng hợp cách từ chối tỏ tình, dìm hàng 1 cách phũ phàng. Phũ mới quyến rũ :v

Bảng chữ cái có 26 chữ, nếu bỏ chữ A N H đi thì còn bao nhiêu chữ?
23
Sai rồi còn 21 thôi. Bởi vì E M sẽ sẽ đi theo A N H.
T đi một mình cũng đc