× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Câu nói kinh điểnCâu nói kinh điển

Những câu nói vô dụng nhất thời đại

Đây là lần đầu tiên của em...

Sưu tầm

Tao sẽ không lấy chồng! - Câu cửa miệng của những đứa hay theo chồng bỏ cuộc chơi sớm nhất hội.

Từ điển tiếng "em"

Bữa nào đi cafe nha! - Câu nói mấy đứa bận suốt đời

Từ điển tiếng "em"

Ở nhà cháu nó ngoan lắm... nhưng tội cái, cháu nó lại rất ít khi ở nhà.

Sưu tầm

6677028 = xấu xấu bẩn bẩn không hay tắm

Sưu tầm

Yêu không công khai... đến lúc có thai... đừng hòng anh nhận.

Sưu tầm

Lời mày nói, một cái chấm câu tao cũng không tin!

Sưu tầm

Mình đã bảo rồi mà bạn không nghe

Sưu tầm

Bố thằng tèo đi nhậu thì nhớ uống ít ít thôi nhá

Sưu tầm

Mẹ thấy thằng ấy chẳng tử tế gì đâu, đừng yêu nó nữa con ạ

Sưu tầm