× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Yêu đơn phương Yêu đơn phương

Yêu đơn phương như là đứng ở sân bay, chờ một con thuyền.