× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Tâm sự cùng thiền sư Tâm sự cùng thiền sư

Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim :v