× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Ranh ngôn Ranh ngôn

Cái gì mình ngu, hãy cố gắng biến nó thành phong cách.

Nắm trong tay nhiều tài nguyên đến đâu không quan trọng. Nếu bạn không biết cách sử dụng thì vĩnh viễn không bao giờ là đủ.

Khuyết danh

Người giơ tay về phía bạn chưa chắc đã thực lòng muốn cứu bạn.

Khuyết danh

Phải hiểu ai cũng là con ếch. Chỉ khác nhau cái giếng mà thôi.

Khuyết danh

Muốn thân ai đó, phải có lúc cùng hư hỏng với người ta.

Khuyết danh

Nếu không làm cho mẹ chồng yêu, hãy nhanh chóng làm cho mẹ chồng sợ. Đừng cố hòa hợp vô ích.

Khuyết danh

Chỉ đánh nhau khi biết chắc mình có thể thắng hoặc hòa.

Khuyết danh

Muốn thử một cô gái, hãy dẫn cô ta vào cửa hiệu vì lòng tham là thứ khó giấu nhất trên đời.

Khuyết danh

Hiểu thế nào là cao cấp mặc dù suốt đời không có tiền mua. Nếu không cao về tài sản, hãy cao về thẩm mỹ.

Khuyết danh

Không tranh luận với kẻ có địa vị và kiến thức thấp hơn mình.

Khuyết danh

Đừng tin vào quảng cáo. Hãy tin vào giá tiền.

Khuyết danh

Đừng đánh giá ai khi họ mặc quần áo. Hãy đánh giá khi họ cởi ra.

Khuyết danh

Khi xem một bức tranh, nếu chưa hiểu gì, hãy tin chắc những người chung quanh đều như thế.

Khuyết danh

Đừng phí tiền ăn một món sang trọng nếu không có người nhìn.

Khuyết danh

Đừng kể những mơ ước nhỏ bé của mình cho bất cứ ai, vì thế nào cũng có ngày bị lôi ra giễu cợt.

Khuyết danh

Chỉ làm quen với các cô gái không có anh trai nếu mình là đàn ông.

Khuyết danh

Đừng khi nào tham dự một bàn tiệc khi chưa biết rõ ai là kẻ trả tiền.

Khuyết danh

Đừng là người đầu tiên cũng đừng là người cuối cùng.

Khuyết danh

Đừng sợ kẻ thông minh. Hãy sợ kẻ ngốc tưởng mình thông minh.

Khuyết danh

Cấp trên bao giờ cũng đúng. Nếu cấp trên sai, cấp trên sẽ đúng vào lúc khác.

Khuyết danh

Cuối cùng mọi thứ sẽ ổn. Nếu nó chưa ổn, thì chưa phải cuối cùng.

Khuyết danh