× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Dân IT Dân IT

Anh học CNTT hả, cài win dùm em nhé <3

Hãy viết code như thể người maintain là 1 đứa sát nhân điên cuồng biết địa chỉ nhà bạn.

Khuyết danh

Cho người ta một phần mềm, bạn sẽ làm họ bực mình một ngày
Dạy người ta lập trình, họ sẽ bực mình cả đời

David Leinweber

Optimize code sớm là gốc rễ của mọi tội ác

Donald Knuth

Nếu debug là quá trình loại bỏ bug trong phần mềm, thì code chính là quá trình gây ra bug.

Edsger Dijkstra