× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Táo Quân Táo Quân

Những câu nói hài hước, để đời trong chương trình Táo Quân cuối năm

Tham gia giao thông theo kiểu điền vào chỗ trống chỗ nào hở thì mình... điền vào thôi

Nam Tào

Lãnh đạo là bẩm sinh, đời bố tôi truyền lại cho tôi theo đúng quy trình

Sưu tầm

Giàu thì nó ghét, đói rét thì nó khinh, thông minh thì nó tìm cách tiêu diệu

Táo Xã hội

Nước trong thì không có cá, người tốt quá thì không ai chơi

Táo xã hội

Thành công mới ở mức biển hiệu chứ hiện nay chưa tìm được biểu hiện nào.

Táo xã hội

Trước mình cần 1 chỗ đứng, bây giờ mình cần đứng đúng ở chỗ đó

Nam Tào