× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Dân chơi Dân chơi

Dân chơi là có thật :v

Cứ chơi đi cho hết thời tuổi trẻ, rồi về già vui vẻ đạp xích lô.

nani

Đeo kính là thời trang, hở hang là phong cách, hôi nách là dân chơi :")

nani

Ba xạo không có nhưng chém gió có thừa

min'ss chan'ss