× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Game Game

Không sợ kẻ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như bò.