× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Đàn ông Đàn ông

Người đàn ông vĩ đại bởi những hành động, không phải là do bẩm sinh.