× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

Tôi Tôi

Bạn sinh ra là một nguyên bản. Đừng chết đi như một bản sao