× Trang chủ Bài viết mới Danh mục Từ khóa Tác giả Danh ngôn song ngữ

TS Lê Thẩm Dương TS Lê Thẩm Dương

TS. Lê Thẩm Dương được biết đến không chỉ là một giảng viên xuất sắc khoa Quản trị Kinh doan, Đại học Ngân hàng, TP. Hồ Chí Minh mà còn được biết đến với thương hiệu là một diễn giả chuyên nghiệp, chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực như Tài chính, Lãnh đạo, Nhân sự …
Website: http://tslethamduong.com/